X
تبلیغات
كانون هم انديشي جوانان آشوری
 آشنائی با سرزمین و تمدن بین النهرین

بین النهرین، سرزمین تاریخی واقع در میان دجله و فرات شاهد حوادث بسیاری بوده و اتفاقات بیشماری در آن رخ داده است.

برای آن عده که به تورات و انجیل و سایر کتب دینی پای بند بوده و آنها را مطالعه می نمایند، نام بین النهرین تصویری از باغ فردوس را مجسم می سازد و یا برج بابل، سیل عظیم و غیره را به خاطر آورده و یا اینکه یاد اساقفه بزرگ، دانیال نبی و نبوکدنصر و نوشته روی دیوار را در اذهان زنده می کند. برای توده ای بین النهرین، حمورابی را زنده کرده و یا آنها را بیاد اسکندر کبیر و سفرهای هارون الرشید می اندازد.

عده ای دیگر به محض شنیدن نام بین النهرین، علم نجوم کلدانیان، قبور سلطنتی اور و یا منابع عظیم نفتی خاورمیانه را به خاطر می آورند. .

بین النهرین بیش از رومیها و یونانیها به پیشرفت بشر کمک کرده. زمانی که رم بوجود آمد، قدمت شهر نینوا در سرزمین آشور به چهارهزار سال می رسید. آنچه را که بین النهرین در عرض چند هزار سال پیشرفت تدریجی بدان نائل آمد، با سلطه یونانی ها به یکباره موقوف نگشت، ثمر و حاصل تمدن آنجا به طرق مختلف و نحوی از انحاء به اروپا رخنه کرده و جهان را از برکت خود مستفیض ساخته و به تمدن و فرهنگ امروزه جهان و زندگی مرفه و پیشرفته ، منتج شد.

|+| نوشته شده توسط مانوييل يوحنايي در پنجشنبه هشتم مهر 1389 و ساعت 11:16